Nacionalni park Una

Nacionalni park Una je toliko blizu Vođenice da možemo slobodno reći da prestavlja bližu okolinu koja može upotpuniti turističku ponudu.


Nacionalni park Una je jedan od tri nacionalna parka u Bosni i Hercegovini. Nacionalnim parkom je proglašen 29. maja 2008. godine. Nacionalni park obuhvata područje kanjonskog dijela gornjeg toka rijeke Une uzvodno od Lohova, zatim područje kanjonskog dijela donjeg toka rijeke Unac od njenog ušća u Unu uzvodno do Drvarskog polja, te međuprostor između Une i Unca. Cijelo područje nacionalnog parka površine je od 19.800 hektara.

Pred samim ulaskom u svoj prvi veći kanjon, Una se obrušava niz predivni Štrbački buk visine 24 m,a koji se nalazi na 294 m n/v i uz martinbrodske slapove predstavlja najljepši vodopad na rijeci Uni kao i ovom dijelu Europe. Pogledajte video.