Prirodni potencijali

Prirodni potencijali Vođenice:

 • VAZDUŠNA BANJA – čist planinski vazduh bez ikakvog zagađenja, dobra planinska klima i idealna nadmorska visina
 • Čista izvorska voda – sa puno planinskih izvora koja dotiče u selo putem vodovodne mreže
 • Nezagađeno zemljište – dobrog kvaliteta i koje se ne zagađuje hemikalijama
 • Ljekovito bilje i divlje voće – koje raste na potpunom eko području čiste atmosfere, nezagađenog tla, čiste vode i sa puno sunca
 • Obilje šume – sa raznovrsnim vrstama drveća koje doprinosti većoj koncentraciji kiseonika
 • Dan sa puno sunca – mnogo sunčanih dana u godini
 • Noć sa izrazito vidljivim zvjezdama – zbog čiste atmosfere i odsustva svjetlosnih zagađivača
 • Proljeće – sa puno sunca, cvijeća crvkuta ptica
 • Ljeta – topla i sunčana sa obilnim oazama šumske hladovine i eteričnim mirisom bilja
 • Jesen – koja obiluje plodovima i predivnim šarenim pejzažima
 • Zime – sa obilnijim snijegom u odnosu na daljnu okolinu
 • Raznoliki krajolici – koji se smjenjuju od visokih planina, bregova i dolina, kamenjara, ravnice i kraških polja

Blizina lijepih turistističkih destinacija:

Bliža okolina:

Dalja okolina:

 • Jadransko more udaljeno oko 250 km