Ledena pećina Vođenica

Kada bi neko želio opisati kako je hladno rekao bi “hladno kao u ledenoj pećini”. Mještani ovog kraja bi odmah razumijeli da se ovo poređenje odnosi na pećinu u Vođenici koja je dobro poznata svim generacijama ovog kraja. Ona je zaista “ledena” jer se u njoj čak i ljeti može pronaći led.